Breakfast Wrap – Haloumi, eggs, tomato chutney, spinach

$7.00

Breakfast wrap of haloumi, eggs, tomato chutney, spinach.

Categories: ,

Breakfast wrap of haloumi, eggs, tomato chutney, spinach.